هیأت مؤسس
پروفسور سید احمد جنابعلی جهرمی
سمت :
عضو هیأت مؤسس - ریاست دانشگاه
پروفسور محمد محسن مشکسار
سمت :
عضو هیأت مؤسس - معاونت پژوهشی
پروفسور محمد حسین شریعت
سمت :
عضو هیأت مؤسس - معاونت آموزشی
پروفسور رامین ابراهیمی
سمت :
عضو هیأت مؤسس
دکتر محمد علی آبادی
سمت :
عضو هیأت مؤسس
دکتر حمید رضایی
سمت :
عضو هیأت مؤسس - معاونت مالی
دکتر مرتضی حق شناس
سمت :
عضو هیأت مؤسس
مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.