آئین نامه امور مالی
  • دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغییر به موسسه مقصد اقدام نماید.
  • دانشجوی انتقالی یا منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغییر طبق مصوبه وزارت علوم به موسسه مبدا پرداخت نماید.
  • دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی و قبل از شروع کلاس ها اگر انصراف خود را از طریق سامانه آموزشی به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود.
  • در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نماید.
  • شهریه دوره تابستان 50 درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو می باشد.
  • در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادلسازی سوابق تحصیلی، شهریه آن با توجه به مصوبه وزارت علوم محاسبه و بایستی به موسسه پرداخت نماید.
  • در صورت حذف اضطراری دروس و حذف ترم، شهریه ثابت و متغیر آن مسترد نمی گردد.

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.