هیأت امنا

اعضای هيأت امناء مؤسسه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری شروع به کار نموده اند

 

مهندس فرهاد امیدوار (نماینده استانداری فارس)

دکتر احمد عریان (نماینده وزارت علوم)

دکتر محمد حسین شریعت (رئیس هیأت امنا)

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی (دبیر هیأت امنا)

دکتر محمد محسن مشکسار (عضو هیأت امنا)

دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم (عضو هیأت امنا)

دکتر ناصر طالب بیدختی (عضو هیأت امنا)

دکتر سید ابوالقاسم دهقان بنادکی (عضو هیأت امنا)

دکتر رامین ابراهیمی (عضو هیأت امنا)

دکتر رحیمیان (عضو هیأت امنا)


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.