فرم مشخصات دانشجویی ثبت نام کارشناسی ارشد
نام *
نام خانوادگی *
شماره شناسنامه *
کد ملی *
نام پدر *
محل تولد *
محل صدور *
تاریخ تولد *
جنسیت *
وضعیت تاهل *
تاریخ ثبت نام
مقطع *
رشته *
ترم ورودی *
وضعیت تحصیلی *
دین *
مذهب *
نوع مدرک قبلی *
شرح رشته قبلی
تاریخ اخذ مدرک *
معدل کل ( به صورت اعشاری و صحیح وارد شود) *
محل اخذ مدرک قبلی *
دانشجوی *
نوع سهمیه
کد سهمیه شاهدQuota type
درصد جانبازی (به عدد وارد شود)
وضعیت نظام وظیفه *
پست الکترونیک ( بدون www وارد شود) *
کشور تابعه *
شهر محل سکونت *
تلفن همراه دانشجو *
تلفن ثابت منزل *
استان *
کد پستی *
بارگذاری تصویر تمام صفحات شناسنامه *
بارگذاری تصویر پشت و روی کارت ملی (به صورت فایل zip بارگذاری شود) *
عکس پرسنلی *
اصل مدرک کارشناسی
گواهی موقت کارشناسی *
ریز نمرات دوره کارشناسی *
تاییدیه تحصیلی دوره کارشناسی
کپی مدرک کاردانی ( در صورت گذراندن این دوره )
پرینت قبولی از سایت سازمان سنجش *
آدرس کامل پستی *
بازگشت
مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.