کنفرانس بین المللی عمران
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کنفرانس بین المللی عمران

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی به همت موسسه آموزش عالی آپادانا در تاریخ 25
.آذرماه 1400برگزار میگردد
دبیر علمی این کنفرانس پرفسور ارسلان قهرمانی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا و طراح پی برج میلاد می باشند
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی در چهار پنل 1 -سازه و راه 2 -مدیریت ساخت و پروژه 3 -ژئوتکنیک 4 -محیط زیست و آب برگزار می گردد
پنل اول با مسوولیت جناب آقای دکتر محمد بنان و جناب آقای دکتر محمدجعفر رحیمی اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا به شرح زیر می باشد
مهندسی سازه، مهندسی زلزله و بهسازی لرزه ای- نوآوری در تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی و مصالح نوین- مهندسی راه
مهندسی ترافیک و ترابری و مهندسی پل و تونل- عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی- مقاوم سازی سازه ها ی بتنی و فولادی
با روش های مختلف- کاربرد فناوری های نوین )جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و ...( در بهسازی لرزه ای سازه ها- مهندسی تخریب-
اقتصاد مهندسی- فناوریهای نوین در استفاده از مواد و مصالح ساختمانی- طراحی سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه-
دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزهای- روشهای مرمت و بهسازی راه- پل سازی و مقاوم سازی پلها و سایر ابنیه فنی- راهسازی و ساخت
فضاهای زیرزمینی- مکانیک سنگ در راهسازی


پنل دوم با مسوولیت جناب آقای دکتر امید جباری عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا به شرح زیر می باشد.
مدیریت مهندسی تامین و توسعه زیرساخت- مدیریت پروژه در صنعت ساخت- مدیریت استراتژیک پروژهها- روشهای نوین برنامهریزی
و زمانبندی- مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی- روشهای نوین ساخت- بهینه سازی و کاربرد آن در مدیریت ساخت- مدیریت پیمان و
قراردادها- منابع انسانی در پروههای ساخت- مسائل اخلاقی در مهندسی مدیریت ساخت- یافته های نوین و کاربردی در مهندسی
مدیریت ساخت- اصول و فنون مذاکره در ساخت- آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه و ساخت- توسعه پایدار در مهندسی مدیریت
ساخت و پروژه- مقررات ملی ساخت- مدلسازی اطلاعات ساختمان- توسعه پایدار و محیط زیست- حقوق ساخت- مدیریت ادعا- مدیریت
رفتار سازمانی در پروژههای عمرانی- مدیریت بحران در پروژههای عمرانی


پنل سوم با مسوولیت جناب آقای دکتر امیرغلام پور عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا به شرح زیر می باشد.
شبیه سازی های عددی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک- پژوهش های نوین آزمایشگاهی در زمینه شناسایی و مدلسازی رفتار
خاک- کاربرد روش های احتمالاتی و قابلیت اعتماد در مهندسی خاک- جایگاه مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست-
دستاوردها جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و پاسخ ساختگاه- روش های نوین بهسازی و مقاوم سازی خاک- پیشرفت در مدل های رفتاری
خاک- مکانیک خاک های غیراشباع- مطالعات آزمایشگاهی و آزمون های برجا در زمینه شناسایی رفتار خاک- تحلیل های احتمالاتی با
لحاظ عدم قطعیتهای ذاتی خاک- اندرکنش خاک و سازه- روش های نوین پایدارسازی دیواره های گودبرداری و تونل ها- کاربرد روش های
هوش مصنوعی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک- مکانیک سنگ- مطالعات موردی در مهندسی ژئوتکنیک


پنل سوم با مسوولیت جناب آقای دکتر مهدی پاک فطرت عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا به شرح زیر می باشد.
فناوری های نوین در حفاظت از محیط زیست- تصفیه آب ، فاضلاب و روش های نوین- مدیریت پسماند و بازیافت شهری- آلودگی های
زیست محیطی )آب، خاک، هوا(- توسعه پایدار و محیط زیست- ارزیابی راهبردی و پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- انرژی
های پاک و تجدید پذیر- فرهنگ، نگرش و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست- تغییر اقلیم و گرمایش زمین- آب مجازی و تاثیر
آن بر فرهنگ مصرف- مباحث نوین در مهندسی آب- توسعه پایدار منابع آب زیر زمینی- مدیریت جامع منابع آب- سازه های رودخانه
ای و مهندسی رودخانه- هوشمند سازی سامانه های آب و فاضلاب و زمینه های مدیریت پسماند- سازگاری با کم آبی


مراجعه کنند ce.apadana.ac.ir محققین و علاقه مندان می توانند به آدرس تارنمای کنفرانس به آدرس


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.