تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال اول سال تحصیلی  1401- 1400
تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال اول سال تحصیلی  1401- 1400   
عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته و مقطع
انتخاب واحد 1400/06/20 شنبه  7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی و مشاوره،کارشناسی میکروبیولوژی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران ( سازه و ساخت)، مدیریت منابع انسانی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
1400/06/21 یکشنبه  7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر،کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط‏تصویری و برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
1400/06/22 دوشنبه  7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت(معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
1400/06/23 سه شنبه 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه‎کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
1400/06/24 چهارشنبه 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد حقوق مالی و حقوق خصوصی و مدیریت ورزشی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
1400/06/25 پنجشنبه 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری،کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک و طراحی لباس،کاردانی دوخت، کارشناسی علوم ورزشی، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‏افزار و هوش مصنوعی )، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر و بهمن 99
آغاز ترم تحصیلی 1400/06/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه 1400/07/03 8:30 - 24 ورودی های 97 و ماقبل
1400/07/04 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 98
1400/07/06 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 98
1400/07/07 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 99
1400/07/08 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 99 و کلیه ارشدها
امتحانات میان ترم 1400/8/29 لغایت 1400/10/3 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی 1400/10/3لغایت1400/10/16 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 1400/9/16 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 1400/10/16 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی 1400/10/17      لغایت    1400/11/05
آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 1400/11/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
آخرین مهلت تحویل پروژه 1400/11//30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.